Asaf İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

Arapça kökenli olan Asaf ismi Türkiye'de erkek bebeklerde oldukça sık kullanılır. Peki, Asaf isminin anlamı ne? Asaf ne demek? Bu yazımızda Asaf isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

Asaf İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ASAF İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

  • İsim: Asaf
  • Cinsiyet: Erkek
  • Köken: Arapça
  • TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun kişi adları sözlüğüne göre Arapça kökenli Asaf isminin 2 anlamı bulunmaktadır: 1. Vezir. 2. Hazreti Süleyman’ın veziri.

 
ASAF İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli olan Asaf ismi, vezir anlamına gelir. Aynı zamanda Hazreti Süleyman’ın vezirinin de ismidir. Arapçada açık ve dizilmiş anlamındadır. TDV Ansiklopedisine göre Asaf isminin anlamı şöyledir: İbrânîce’den Arapça’ya geçmiş olan bu kelime, Hz. Süleyman’ın hikmet ve tedbiriyle tanınan veziri Âsaf b. Berahyâ’nın adından gelmektedir. Osmanlılar’da vezir ve özellikle vezîriâzamlar için kullanılmıştır. Çeşitli kelimelerle birleşerek “vezire ait” mânasına âsafî, sadrazam konağı ve Bâbıâli için Bâb-ı Âsafî, itibar ve haysiyet sahibi kişiler için âsaf-câh, ileri görüşlü kimseler için âsaf-rey ve âsaf-nazîr vb. terkipler ortaya çıkmıştır. Lutfi Paşa da (ö. 1564) Osmanlı devlet idaresine dair tanınmış eserine Âsafnâme adını vermiştir. Edebiyatta ise vezirlerden bahsederken veya sadrazamlara yazılan kasidelerde övgü için kullanılmıştır. Âsaf kelimesine Türk-İslâm toplumlarında erkek adı olarak da rastlanmaktadır"

ASAF İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Asaf ismi açık fikirlilik, güvenilirlik ve heyecana işaret eder. Asaf isimli erkekler çok dışa dönüktür. Her zaman yeni ve heyecan verici bir şeye dahil olmaya hazırdır. Sürekli uyarılmaya ihtiyaç duyduğu için, çok yönlüdür ve aynı anda birden fazla görevi yerine getirmede iyidir. Zekidirler, konuşmada ve konuşmaları takip etmede oldukça iyidir. Hayatlarında doğallığa, değişime ve heyecana ihtiyaç duyarlar.

ASAF İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Asaf Halet Çelebi (şair), Asaf Zeki Yüksel (ressam, müzisyen), Asaf Koçak (karikatürist)

Asaf ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Atlas, Aybars, Muhammet, Safa, Ömer, Yusuf, Yunus (A ile başlayan erkek bebek isimleri), Emir Asaf

KURAN'DA ASAF İSMİ GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli bir isim olan Asaf, Kur'an-ı Kerim’de geçmez. Ancak Neml Suresi’nde anlatılan Hazreti Süleyman kıssalarında bulunan vezirin ismi Asaf olarak yorumlanır.
Asaf ismi özellikle son yıllarda erkek bebekler için yoğun şekilde kullanılmıştır. 2021 yılının ilk ayında Ömer Asaf ismi de erkek bebeklere en çok verilen isimler arasında yer almıştır. Örneğin bu süreçte  İstanbul'da erkek bebeklere en çok Alparslan, Ömer Asaf, Yusuf isimleri verildi. Ankara'da erkek bebeklere en çok Göktuğ, Alparslan, Ömer Asaf ismi verildi.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: İsmin ilk hecesinde yer alan “A” harfi, anı kaçırmakla ilgili endişe etmeyen, anı yaşayan bir enerjiyi sembolize eder.

S: Bu harf kişiye kendine düşkünlük ve dürüstlük katar.

A: İsmin son hecesinde yer alan “A” harfi, farklı etnik kökenlerde insanlarla kolaylıkla kaynaşabilmeyi ve arkadaşlık edebilme yeteneğini ifade eder.

F: İsmin sonunda yer alan “F” harfi, kişiye güvensizlik katar. Bu harfin son hece içerisinde olması kişinin kendi başarılarını takdir edememesi bunun yerine yaşamda karşısına çıkabilecek olumsuzluklara odaklanması gibi dezavantajlı bir enerjiye sahiptir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Asaf İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Bilgisayar Programcılığı, Reklamcılık, Öğretmenlik veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9 sayısının enerjisi merhamet ve vicdan enerjisidir. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, iflah olmayan romantiklerin sayısıdır. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıya sahip olan kişileri en çok etkileyen özelliklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “A” ile başlayan kişiler, öncü ve lider karakterde kişilerdir. İsmi “F” harfi ile biten Asaflar, başladıkları bir işi mutlaka bitiren, evcil hayvanları olan, doğa içinde sakin ve sessiz bir hayat yaşayacaklardır.

ASAF İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Asaf ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 7, 16, 26 ve 33'tür.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Mayıs

Mayıs ayı neşe ve bolluğu sembolize eder. Yeni dostluklar kurmak ve yeni işler denemek için en uygun aydır. Bu ay enerjisi itibariyle birçok fırsatı da beraberinde getirir.

Etiketler: #İsim Analizi