Mehmet Ne demek? Mehmet İsminin Anlamı Nedir?

Erkek çocuklarına Türkiye’de en sık takılan adlardan biri Mehmet. Bu geleneksel isim yeniden popülerleşiyor. Geleneksel isimlere dönüş uzun zamandır görülüyor. Giderek daha çok genç anne baba Mehmet gibi geleneksel isimleri tercih ediyor. Peki, Mehmet ne demek? Mehmet isminin anlamı ne?

Mehmet Ne demek? Mehmet İsminin Anlamı Nedir?

Mehmet ne demek? Mehmet isminin anlamı ne? Bu geleneksel isim son dönemlerde yeniden popüler. Bir dönem insanlarımız Mehmet ve benzeri isimlerden uzaklaştı. 1970’lerden ve 1980’lerden itibaren önceki nesillerin bebeklerini adlandırmada sıkça kullandığı Mehmet, Ahmet, Ayşe, Fatma gibi isimler biraz ihmal edildi. Bu dalgada bir eğilim Türkçe olduğu düşünülen isimler konması, bir eğilim de Avrupa dilleriyle ortak sözcüklerin veya Avrupa dillerinde rahat telaffuz edilebilecek isimlerin seçilmesi oldu. Ebeveynler kuşkusuz çocuklarının modern kent yaşamında ve uluslararası seyahatlerde kolaylıkla diğer insanlarla iletişim kurabilmesini hedefliyordu. Aslında bu toplumumuzun ekonomik, siyasi ve kültürel alanda geçirdiği dönüşümün bebeklere konan isimlere yansımasıydı. Son dönemdeyse yeni bir dip dalga olarak geleneksel isimler yeniden canlanıyor. Mehmet de bu yeniden canlanan geleneksel isimler arasında. Başka bir deyişle en yeni modernite icat edilmiş öykünme isimleri değil geleneksel isimleri yeğlemek. Mehmet de bu isimlerin en dikkat çekeni. Peki Mehmet ne demek ve Mehmet isminin anlamı ne?


Mehmet Ne Demek?

Mehmet ne demek? Mehmet sözcüğü İslam peygamberi Muhammed’in isminden türedi. Muhammed isminin anlamıysa yerde ve gökte övülmüş, hamd edilmiş, iyi huy sahibi kişi. Dolayısıyla Mehmet isminin anlamı ne sorusunun yanıtlarından biri de yerde ve gökte övgü görmüş kişi. Muhammed ismi Anadolu insanının asırlar boyunca söyleye söyleye Türkçeleştirdiği sözcüklerden biri. Büyük yazar Yaşar Kemal, Türkçe’nin sözcükleri zaman içerisinde dönüştürmesini ırmakların sert ve köşeli taşları aşındırıp pürüzsüz ve parlak çakmak taşlarına çevirmesine benzetir. Türkçe, yabancı bir sözcük olan Muhammed’i önce sesli uyumuna uygun hale getirdi ve tüm seslilerin yerine e koydu. Sonra Arapça’da yaygın kullanılan ve aynı sessizin iki kez yan yana kullanılmasını ifade eden şeddeyi m harfinin üzerinden kaldırdı. Çünkü Türkçe sözcüklerde şedde olmaz. Nihayet sondaki d harfini t harfine çevirdi. Çünkü Türkçe’de yumuşak sessizlerle sözcük sonlanmaz. Böylece dil geleneği din geleneğinin en temel sözcüğünü kendine mal ederek Mehmet’e çevirmiş oldu. Demek ki Mehmet isminin anlamı nedir sorusunun bir yanıtı da Mehmet Muhammed sözcüğünün Türkçesidir şeklinde verilmeli.

Mehmet İsminin Anlamı

 Mehmet isminin anlamı Osmanlıların uzun savaş yıllarında yeni bir içerik daha kazanır. Dönem sıradan Anadolu insanının askere alındığı Afrika’nın, Arap yarım adasının uzak köşelerine sürüklendiği bir dönemdi. Trablusgarp’ta yaşamını yitiren askerlerden birinin adı Mehmet’ti. Zamanla Mehmet isminin anlamı, köyünden ve vatanından kopup uzak coğrafyalarda savaşa giden ve dönemeyen askeri işaret eder hale geldi. Bu ülkenin insanları kendilerinin huzurunu korumak için kendi yaşamını feda eden gencecik erkekleri şefkat ve minnet göstergesi olarak Mehmetçik adıyla anmaya başladı. Anadolu kültüründe askerlik kutsal bir meslek haline geldi ve gencecik askerlerin doldurduğu asker ocaklarına peygamber ocağı denmeye başladı. Demek ki Mehmet isminin anlamı aynı zamanda geçmişte bu topraklar ve inandığımız değerler için savaşıp ölmüş atalarımız ve halen nöbet bekleyen genç askerlerimiz için duyduğumuz şükran, minnet ve şefkati işaret ediyor.   

Mehmet isminin anlamı ve popülerliği de güzel İstanbul’u medeniyetimize ve kültürümüze dahil eden Fatih Sultan Mehmet’e duyulan sevginin bir sonucu. Fatih, doğum adı Mehmet olan birçok şehzade ve padişahtan biri. Demek ki Türk toplumu Anadolu’ya ve Rumeli’ye adım attığından beri Mehmet isminin anlamını biliyor ve küçük erkek çocuklarına Mehmet adını takıyor. Demek ki Mehmet ne demek sorusuna verilecek bir yanıt da şu: Mehmet, Fatih demek, İstanbul demek, atalarımızın tarihi demek.

Pek çoğumuzun ailesinde üst kuşaklarda mutlaka Mehmet adında bir dedesi var. Türk adetlerinde ölmüş ataların isminin yeni doğmuş bebeklere takılması çok önemli bir yer tutuyor. Siz de eğer vefat etmiş olan aile büyüklerinizin içinde Mehmet adı varsa bebeğinizin adını Mehmet koyarak onun anısını canlı tutmuş olabilirsiniz.