M harfi ile başlayan erkek isimleri

MÜFİT: Faydalı, yararlı

MENGÜER: Ölümsüz yiğit

MUSAB:   İsabet etmiş olan, dayanıklı, güçlü

MAZHAR:   Erimiş, erişen

MUTTAKİ: Sakınan, çekinen. Allah'tan korkan

METİN: Dayanıklı , sağlam, soğuk kanlı

MUHTAR: Dilediği şekilde hareket edebilen

MİRKELAM: Hatiplik yeteneği olan kimse

MUHİTTİN: Dini güçlendiren

MERVAN: Emevi sülalesinin Mervan kolu

MALİK: Sahip, efendi

MEMATİ: Ölüm

a'dan z'ye bebek isimleri