H harfi ile başlayan erkek isimleri

HİMMET: Çalışma, çaba

HADES: Birisini yenmek, kötülük

HIZIR: Darda kalanların yardımına koşan

HAZİN: Hüzünlü, üzüntülü, acıklı

HALİT: Süregelen, sürekli

HÜRKAL: Hep özgür ol

HINCAL: İntikamını al

HAMZA: Aslan

HAKTAN: Allah'tan gelen, Allah'ın verdiği

HÜSAMETTİN: Keskin kılıç, dinin keskin kılıcı

HAKAN: Kağan, eski Türk imparatoru

HAYATİ: Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan

a'dan z'ye bebek isimleri