I harfi ile başlayan erkek isimleri

ILBEYİ: Eski Osmanlı ileri gelenler için kullanılan ünvan

ILCAN: Ağacın gövdesi, ılımlı

ILGAR: Akın

ILGAZER: Ilgaz dağlarının yiğidi

ILGI: Soy, köken

ILICAN: Yumuşak, ılımlı kimse

IRHAN: Rehin koyma ya da başkaları tarafından rehin koyulma

IRIZ: Cesur, yiğit

IRŞA: Doğru yolu gösterme, uyarma

ISRA: Hz. Peygamberin miraç gecesi

IŞIKALP: Işıklı yiğit

IŞIKER: Aydınlık yiğit, ışıklı yiğit

a'dan z'ye bebek isimleri