ü harfi ile başlayan erkek isimleri

ÜÇER: Üç yiğit

ÜLGENER: Yüce, yiğit, sağlam yiğit

ÜLKÜMEN: Amaç sahibi kişi, ülkücü

ÜMİT: Umut, umma, bekleme

ÜMİTALP: Umutlu yiğit

ÜMİTAY: Umutlu ay

ÜMİTCAN: Umutlu, hayırlı dost

ÜMİTHAN: Umut bekleyen hükümdar

ÜMİTKAN: Umut bağlanan

ÜMMET: Toplum, topluluk

ÜNAL: Ün almakla ilgili

ÜNALAN: Ünlenmiş kişi, iyi ad sahibi

a'dan z'ye bebek isimleri