H harfi ile başlayan erkek isimleri

HANSOY:   Han soylu, bey soyundan gelen

HANZALA: Uhud Savaşı şehitlerinden biri

HASBİ: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen

HASİP: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen

HAŞİM: Ezen, kıran, parçalayan

HAŞMET:   İhtişam, büyüklük, görkemlilik

HATEM: Sonuncu en son olan, mühürcü

HAYATİ: Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan

HAYDAR: Aslan, cesur, korkusuz kişi

HAYRETTİN: Hayır eden, hayır sahibi

a'dan z'ye bebek isimleri