H harfi ile başlayan erkek isimleri

HÜDAYİ: Allah'ın yarattığı

HAMİT: Şükreden, övgüye değer

HULUSİ: Saflık, doğruluk, içtenlik

HEVİN: Aşk, sevda

HÜSREV: Büyük padişah, hükümdar

HAZRA: Türk musikisinde bir makam

HUZEYFE: Peygamber efendimizin sır katibinin adı

HIFZI: Saklamak, korumak, hafızaya almak

HAFIZ: Ezberleyen, özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan

HABİP: Sevilen kişi, yaren, dost

HAKKI: Doğruluk, adaletli

HABİB: Sevgili, dost

a'dan z'ye bebek isimleri