U harfi ile başlayan erkek isimleri

UBEYDULLAH: Allah'ın kulu, kölesi

UCA: Ulu, yüce, yüksek, erişilmez

UCAER: Yüce, yiğit, erişilmez yiğit

UCATEKİN: Erişilmez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade

UÇAN: Kanatlarını açarak yükselen, havada yol alan

UÇANAY: Gökte uçan Ay gibi olan kimse

UÇANOK: Uçarak giden ok

UÇANTEKİN: Kanatlı şehzade

UÇANTÜRK: Havada yükselen Türk

UÇARER: Kanatlarını açarak havada yol alan yiğit, uçar gibi giden yiğit

UÇHAN: Uç ilde hüküm süren han

UÇKUN: Uçmaya düşkün, uçmayı çok seven; anasınca uçmaya alıştırılan yavru kuş

a'dan z'ye bebek isimleri