Y harfi ile başlayan erkek isimleri

YAKUP: Bir Peygamber adı

YAĞIZ: Yiğit; esmer

YEKBUN: Tek olmak, birleşmek

YÖNDER: Yön gösteren, önder

YUŞA: Bir peygamber adı, Hz. Musa'nın yeğeni

YAVUZHAN: Güçlü, kuvvetli, cesur hükümdar

YAVUZ: İyi, güzel, iyi huylu

YAVUZSOY: Korkusuz soydan gelen kimse

YURDAHAN: Yurda kağan olan kimse

YURDAIŞIK: Yurda ışık olan kimse

YILDIR: Işıklı , parlak

YAVER: Emir subayı

a'dan z'ye bebek isimleri