E harfi ile başlayan erkek isimleri

ERDEMER: Erdemli yiğit

ESAT: Çok uğurlu ve mutlu

EMRAH: Saz çalan oynayan

ERENER: Ermiş yiğit

ERENCAN: Ermiş kimse, ermiş can

EFSANE: Kulaktan kulağa yayılan öykü

ECİR: Güzel işler karşılığında alınan mükafat

ERTAY: Yiğit tay

ERKE: İşe çevrilebilen güç

ERÇEVİK: Canlı, hareketli yiğit

ERTUNGA: Yiğit, hükmeden

ERCAN: Yiğit, korkusuz

a'dan z'ye bebek isimleri