O harfi ile başlayan erkek isimleri

OBEN: Erkek deve, o benim

OBUZ: Su gözesi, göze kaynak

ODHAN: Ateş kağan, ateş han

ODKAN: Ateş kan, ateşli kan, kaynayan kan, deli kan

OGAN: Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş, güçlü, yiğit

OGANALP: Güneş gibi yiğit, gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit

OGANER: Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit

OGANSOY: Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu

OGÜN: O bilinen gün, hayatımızın değiştiği gün

OĞANALP: Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü

OĞULBAL: Tatlı oğul, oğul balı, oğul arılarının yaptığı ak bal

OĞULCAN: Can oğul

a'dan z'ye bebek isimleri