O harfi ile başlayan erkek isimleri

OGANSOY: Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu

ORUÇ: Müslümanların yeme içmeden vs. uzaklaştıkları bir ibadet

OKSU: Düzenli ve hızlı bir şekilde akan su

ORTUNÇ: Tunçtan yapılmış gibi sağlam kale

OKANAY: Güçlü Ay, yiğit, Güneş ve Ay

OGANALP: Güneş gibi yiğit, gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit

OLGUNAY: Dolunay durumundaki ay

OĞUZ: Gürbüz, delikanlı, temiz yaratılmış, iyi, doğru

ORSA: Geminin, rüzgârın geldiği yöne döndürülmesi

OLÇA: Savaş ganimeti

OKAYGÜN: Ok gibi doğru, Ay gibi güzel, Güneş gibi yakıcı kimse

ONGANER: Mutlu yiğit

a'dan z'ye bebek isimleri