M harfi ile başlayan erkek isimleri

MUSTAN:   Tarihi güzellikleri dolu olan ilimiz

MUTİ: İyi kalpli, yumuşak başlı

MUTLUALP: Özlem ve isteğine kavuşmuş yiğit

MUTLUAY: Mutlu ve ay gibi olan

MUTLUCAN: Dertsiz, kedersiz

MUTLUHAN: İsteklerine kavuşmuş kağan

MUTLUTEKİN: Özlem ve isteklerine kavuşmuş ve biricik kimse, mutlu şehzade

MUTTAKİ: Sakınan, çekinen. Allah'tan korkan

MUTVER: Mutluluk ver, mutlu et

MÜCAHİT: Savaşçı, cihada katılan

MÜÇTEBA: Seçkin, seçilmiş

MÜFİT: Faydalı, yararlı

a'dan z'ye bebek isimleri