T harfi ile başlayan erkek isimleri

TUĞLU:   Şımarık

TURA:   Tuğra, Kalkan, siper

TANYUALP:   Yiğit kağan

TUNÇTÜRK:   Tunç gibi Türk

TURAÇ:   Keklik türünden, eti yenen bir av kuşu

TİMURTAŞ:   Demir taş

TERİM:   Kavram

TINAZ:   Ot, saman; savrulmaya hazır ekin

TUĞKAN:   Türkçe kökenli bir erkek ismi olup, Soyu savaşçı olan kimse. manasına gelmektedir

TÜRKER:   Türk erkeği

TANKUT:   Şafak sevinci

TUFAN:   Çok ağır yağmur

a'dan z'ye bebek isimleri