T harfi ile başlayan erkek isimleri

TANYUALP:   Yiğit kağan

TANYUTEKİN:   Biricik kağan, yiğit şehzade

TANYÜCEL:   Şafak vakti yüce ol

TANZER:   Altın rengindeki şafak

TARAN:   Tarla, geniş toprak, geniş yer

TARCAN:   Ayrıcalıklı dost

TARDU:   Armağan, hediye

TARHAN:   Soylu kimse, bey varsıl kimse

TARIK:   Sabah yıldızı

TARKAN:   Ayrıcalıklı, saygın

TAŞAR:   Kabına sığmaz, coşar, coşkun

TAŞCAN:   Taş gibi

a'dan z'ye bebek isimleri