U harfi ile başlayan erkek isimleri

USLUER: Akıllı yiğit

UCAER: Yüce, yiğit, erişilmez yiğit

UĞUT: Baygın, kuru, solgun; bol buğday

ULUÇ: Büyük Türk denizcisi

UYGUNER: Yakışır, yaraşır, yiğit; yararlı, işe yarar kimse

UZCAN: Becerikli kimse

ULUÖZ: Yüce kimse, seçkin kimse

ULAÇ: Bağlayıcı, bağlayan

UZMEN: Usta kişi, becerikli kişi

UCATEKİN: Erişilmez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade

UÇANTEKİN: Kanatlı şehzade

UZMAN: Belli bir işte veya konuda beceri, görüş ve bilgisi olan kimse

a'dan z'ye bebek isimleri