U harfi ile başlayan erkek isimleri

ULUĞ: Büyük, yüksek, gururlu

UÇANAY: Gökte uçan Ay gibi olan kimse

ULUM: Büyük , gösterişli

UTKAN: Ateşli kan, od kan

ULUBEY: Saygın, değerli

ULUKUT: Büyük ve kutsal kimse

UĞUREL: Uğurlu el, uğurlu kimse

UZ: Usta, işe yatkın, becerikli

ULUTAN: Yüce tan

UZGÖREN: Uzağı gören, geleceği gören

ULUBAY: Yüce ve zengin kimse

ULUSOY: Yüce bir soydan gelen kimse, yüce soylu ya da soy

a'dan z'ye bebek isimleri