Y harfi ile başlayan erkek isimleri

YALÇINKAYA: Çıkılması güç, dik, büyük ve kaygan kaya

YAĞIZTAY: Esmer, yiğit genç

YAVUZCAN: Yürekli, korkusuz kimse

YAĞIZTEKİN: Esmer ve biricik

YÜCESAN: Ulaşılmaz soy, ulu isim

YENGİ: Üstün gelme, yenme, utku, zafer

YASER: Varlık, zenginlik

YURDUN: Yurda ait olan

YİĞİTALP: Yiğitler yiğidi, erler eri

YILDIRAY: Parlayan ay

YELTEKİN: Rüzgar gibi ve tek olan

YALAZALP: Yalım gibi yiğit

a'dan z'ye bebek isimleri