Y harfi ile başlayan erkek isimleri

YALIN: Sade, çıplak, katışıksız

YALTIRAY: Parlak ışık saçan ay

YALIM: Alev, ateş

YETKİNER: Yetişkin yiğit, olgunlaşmış yiğit

YALÇIN: Sarp, sert, düz olmayan

YETİŞ: Zor zamanların insanı

YÖRÜK: Göçebe bir Türkmen oymağı ve bu oymaktan olan kimse

YASİR: Sol tarafa giden

YAZGAN: Yazar, yazan

YAĞIZER: Esmer, yiğit, karayağız yiğit

YALINÇ: İçine başka bir şey karıştırılmamış, saf

YAFES: Hz. Nuh'un üçüncü oğludur

a'dan z'ye bebek isimleri