Kız Bebek İsimleri

HAZİRAN Yılın altıncı ayı
HALECAN Candan, içten dost
HAFİZE Muhafaza eden, koruyan
HARE Sert taş, kaya
HEVES Bir şeye duyulan istek
HASNA İffetine düşkün kadın
HANDENAZ Nazlı gülüş
HÜSNA Pek çok güzel
HİLÂL Ayın yay biçimindeki görünüşü, yeni ay
HENNA Kına ağacı