Kız Bebek İsimleri

HANDAN Güleç, sevinçli, şen şakrak
HABİBE Sevgili, seven dost
HANDECAN Gülen dost
HALETAN Kutsal ışık
HAZAN Sonbahar, güz, yaprak dökümü
HÜSRAN Beklenilen şeyin elde edilememesinden duyulan acı
HANİFE Allah'ın birliğine inanan, Hz. Muhammed zamanından önce tek tanrıya inanan
HÜMA Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu
HALİDE Sürüp gelen, sürekli, geç yaşlanan
HİLDE Kurtulmak, yükselmek, ilerlemek