Miraç İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

Miraç ismi Türkiye'de erkek bebeklerde oldukça sık kullanılır. Peki, Miraç isminin anlamı ne? Miraç ne demek? Bu yazımızda Miraç isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

Miraç İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MİRAÇ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

  • İsim: Miraç
  • Cinsiyet: Erkek
  • Köken: Arapça
  • TDK'ye anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlüğü'nde Miraç'ın anlamı şöyle verilir: Göğe çıkma.

Yine TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde Miraç isminin anlamı için şu bilgiler verilir:
Köken: Arapça, Cinsiyet: Erkek
1. Yükselme, çıkma. 2. Hz. Muhammet'in göğe yükselmesi.

 MİRAÇ İSMİNİN ANLAMI

Miraç kelimesinin anlamı göğe çıkmaktır. Arapça kökenli bir erkek ismi olan Miraç, yükselme, çıkma anlamına gelir. Aynı zamanda Hz. Muhammet'in göğe yükseldiği gecedir. Miraç Müslümanlar tarafından yaygın olarak kullanılan bir isimdir.

Miraç ismi Türkiye'de 2021 yılının ilk 6 ayında doğan bebeklere en fazla verilen 2. isimdir.  2021'in ilk yarısında doğan bebeklerden 3 bin 431'ine Yusuf, 3 bin 218'ine Miraç, 2 bin 776'sına Alparslan adı verildi. Bu süre zarfında Marmara ve Karadeniz'de Alparslan, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de Yusuf, İç Anadolu'da Göktuğ, Ege'de Miraç erkek bebeklere en çok verilen isim oldu. 

Miraç ismi 2020 yılında da oldukça popülerdi. 2020 yılında dünyaya gelen 1 milyon 91 bin 143 bebek içerisinde erkeklerden 7 bin 540'ına Yusuf, 6 bin 236'sına Miraç, 6 bin 222'sine Eymen; kız bebeklerden de 11 bin179'una Zeynep, 7 bin 316'sına Elif, 6 bin 335'ine Defne ismi verildi. (Ahmet isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

MİRAÇ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Miraç ismi güçlenme, şefkat ve canlılığı çağrıştırır. Bu isme sahip kişiler genellikle sorumluluk sahibi, iradeli, cana yakın, arkadaş canlısı, ailesine ve manevi değerlerine düşkün olurlar. İletişimi kuvvetli olan bu kişiler, bilgisi, samimiyeti, dürüstlüğü ve mizah gücüyle geniş bir çevreye sahip olurlar.

MİRAÇ İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Miraç Eronat, Yaşar Miraç

Miraç ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Siraç, Mira, Mirza, Miran (M ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA MİRAÇ İSMİ GEÇİYOR MU?

Mir'aç kelimesi Kuran'da geçmemektedir. Miraç ise Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm suresinde anlatılmaktadır. TDV'nin İslam Ansiklopedisi'nde Miraç kelimesinin kökeni ve anlamı için şu bilgiler yer almaktadır: 

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir. İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi‘rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem’in bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi‘rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir. Sery (geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapma) kökünden türeyen isrâ’ Kur’an’da mâzi sîgasıyla yer almış ve sûreye ad olmuştur. Buna göre Allah, kudretinin işaretlerini göstermek için kuluna (Hz. Peygamber) Mescid-i Harâm’dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ’ya geceleyin bir seyahat yaptırmıştır (el-İsrâ 17/1). Mi‘rac kelimesi Kur’an’da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan meâric “yükselme dereceleri” mânasında Allah’a nisbet edilmiştir (el-Meâric 70/3). Ayrıca “merdiven” anlamında meâric bir âyette ve urûc kökünden türemiş fiiller çeşitli âyetlerde yer almaktadır (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “ʿarc” md.).

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Bu harfle başlayan isimler, içe dönük, duygularını göstermeyen, çalışkan ve sabırlı kişiliklerdir.

İ: İsmin içinde yer alan i harfi, kişiye hayatın her anından zevk ve ilham almayı verir, çok küçük şeylerle bile mutlu olma özelliğini katar.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde a harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

Ç: İsmin sonunda yer alan ç harfi, kişiye sezgisellik, neşe, misafirperverlik ve güzel konuşma yeteneği katar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Miraç İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Zooloji, Teknik Bilimler, Teknoloji Bilimleri, Hukuk veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi M ile başlayan kişiler, yaşamda karşılarına çıkabilecek maddi zorluklara karşı pratik çözümler üretebilecek karakterde kişilerdir. İsmi Ç ile biten kişiler, yaşadıkları başarısızlıkları hayattan çıkarılacak bir ders olarak gören ve her koşul altında eğlenmeyi başarabilen, neşeli insanlardır. Hayatı eğlenilmesi gereken bir macera olarak görürler.

MİRAÇ İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renkle ilişkili olan Miraç ismindeki insanlar, sevecen bir yapıda merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Pembe rengi şifalandırmada kullanılan, yaşamdaki güzellikleri gören, kalp çakrasının da rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 9, 17, 27 ve 39'dur.

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiterin şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için, Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Ekim

Ekim ayı, bilgeliği ve önemsemenin güzelliğini sembolize eder. Bu ay, hayatı pozitif duygularımızla görmemiz ve yaşamamız için çok uygun bir aydır. Ekm ayının enerjisi, kişinin kendi benliğiyle gurur duyması ve bireyselliğini benimsemesi için büyük fırsatlar barındırır.