ı harfi ile başlayan erkek isimleri

IŞITAN: Aydınlatan, ışık veren

IRIZ: Cesur, yiğit

IŞINSOY: Aydınlık bir soydan gelen

ILCAN: Ağacın gövdesi, ılımlı

ILGAZER: Ilgaz dağlarının yiğidi

IŞIKALP: Işıklı yiğit

ISRA: Hz. Peygamberin miraç gecesi

a'dan z'ye bebek isimleri