A harfi ile başlayan erkek isimleri

~ATASEVİN: Atalarınla sevin

ARAS: Kalın yün, at kılı anlamında (Aras nehri)

AYKUTLU: Ay gibi güzel ve uğurlu, uğurlu ay

ALPHAN: Yiğit han

ATİLLA: Hunların Tanrının Kırbacı denilen büyük hükümdarı

ARKADAŞ: Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kişilerden her biri, bir işte birlikte bulunanlardan her biri

AKDAL: Beyaz dal

APA: Büyük kız kardeş, abla

AKGİL: Soyu temiz olan

AKI: Yiğit, ağa, kardeş, eli açık

AKSUNGUR: Atmacaya benzeyen bir kuş, akdoğan

ALÇIN: Kırmızıya çalan küçük bir kuş

a'dan z'ye bebek isimleri