A harfi ile başlayan erkek isimleri

ATAÇ: Atalardan sürüp gelen

AKDEMİR: Pürüzsüz demir gibi

ATAELİ: Ata yurdu, ataların doğup büyüdüğü, yaşadığı yer

AĞÇELİK: Çok iyi su verilmiş, çelik, ak çelik

AĞER: Temiz kişi, temiz erkek, ak er

AKBARAN: Ak güç

AKCEBE: Savaşlarda kullanılan beyaz zırh

AREL: Dürüst ve temiz kimse

AGAH: Bilgili, uyanık

ARIKER: Temiz kimse, çelimsiz erkek

ALTINÖZ: Özü altın gibi olan kimse

AKAD: Doğru kişi

a'dan z'ye bebek isimleri