A harfi ile başlayan erkek isimleri

ATANER:  Senin atan er kişidir, yiğittir

AKDOĞDU: Tertemiz doğan

AĞANER: Akanyıldız gibi güzel er, akaner

ALPMAN: Yiğit kimse

AYBORA: Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına

ATILGAN: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı

AKATA: Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata

AMİL: Faal olan

AĞABAY: Ağa ve çok varsıl kimse

ABDÜLKADİR: Tükenmeyen kuvvete sahip olan

AKABEY: Varlıklı kimse, ağa ve bey

AYHAN: Büyük hükümdar

a'dan z'ye bebek isimleri