D harfi ile başlayan erkek isimleri

DARCAN: Sıkıntılı, sabırsız kimse, serçe büyüklüğünde boz renkli kuş

DARDOĞAN: Zamanını beklemeden doğan, sabırsız doğan

DARE: Yoldaş, arkadaş

DAVRAN: Hamle yap, atak yap

DAVUT: Sevgili, bir Peygamber adı

DAYANÇ: Katlanma gücü, dayanma gücü, dayanış

DAYANÇ: Sabretme gücü

DEĞER: Bir şeyin önemi,ederi

DEHA: Dahi

DELAL: Sevgiden üstün tutulan, hoş, sevimli, naz, cilve

DELİCE: Deli gibi taşkın

DELİKAN: Coşkulu, yerinde duramayan, çocukluk çağından ergenliğe eren kimse

a'dan z'ye bebek isimleri