D harfi ile başlayan erkek isimleri

DENGİZ: Deniz

DENGİZER: Denizci, deniz eri, deniz adamı

DENİZALP: Denizler yiğidi

DENİZER: Denizci, deniz eri, deniz adamı

DENİZMAN: Denizci, deniz adamı

DENK: Uygunluk, eşitlik durumu

DENKER: Uygun er

DENKTAŞ: Yük yüklemeye yarayan, taş, denk taşı, aynı yaşta bulunan, yaşıt, akran, eşit özdeş

DERAN: Güzellik

DERİNÖZ: Özü derin olan kimse, derin özlü

DERLEN: Başkaları seni toplasın, derleme işine konu ol, toparlasınlar, toplan

DERVİŞ: Alçak gönüllü, hoşgörü sahibi

a'dan z'ye bebek isimleri