D harfi ile başlayan erkek isimleri

DEMİRGÜÇ: Sağlam ve güçlü kimse

DURKAN: Soyu tükenmeyen

DİRİCAN: Sağlıklı güçlü kimse

DERAN: Güzellik

DEĞER: Bir şeyin önemi,ederi

DİZDAR: Kale komutanı

DEMİRBÜKEN: Demiri bükebilecek denli yiğit kimse

DAĞTEKİN: Yalnız ıssız dağ

DELİCE: Deli gibi taşkın

DUMRUL: Dedem Korkut öykülerinde geçen bir ad

DALAY: Deniz, dal gibi ince, ay gibi güzel

DEMİRKAYA: Demir ve kaya gibi sağlam kimse

a'dan z'ye bebek isimleri