D harfi ile başlayan erkek isimleri

DEMİRALP: Demir gibi sağlam yiğit

DEMİRAY: Demir gibi sağlam ve ay gibi güzel

DEMİRBİLEK: Sağlam bilekli, güçlü kimse

DEMİRBÜKEN: Demiri bükebilecek denli yiğit kimse

DEMİRCAN: Çok canlı, sağlam

DEMİRDELEN: Demiri delebilecek güçte olan

DEMİREL: Güçlü el

DEMİRER: Demir gibi sağlam kimse, güçlü kimse

DEMİRGÜÇ: Sağlam ve güçlü kimse

DEMİRHAN: Güçlü hükümdar

DEMİRKAN: Sağlam ve güçlü kan

a'dan z'ye bebek isimleri