E harfi ile başlayan erkek isimleri

ERÇELİK: Çelik gibi yiğit, çelik er

ERALP: Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi

ERDEMİR: Demir kadar güçlü

ERDİK: Ulaştık, yetiştik, kavuştuk, eriştik

ERANDAÇ: Başkasından anı kalmış yiğit

ENSAR: Koruyup gözeten, yardımcı olan

ESENTÜRK: Sağlıklı Türk

ERSON: son yiğit, son erkek anlamında, ailenin sonuncu erkek çocuğuna verilen ad

EZGÜTEKİN: İyi şehzade

ERGİSOY: İstediğine ulaşmış soydan olan kimse

ERTUNCA: Yiğit, Tunca ırmağı

ENİS / Enes: Sevimli, dost canayakın

a'dan z'ye bebek isimleri