E harfi ile başlayan erkek isimleri

ERDURAN: Duran, yaşayan yiğit

ENDAM: Gül boylu, ince uzun, güzel endamlı

ERKUNT: Sağlam er, dayanıklı er

ERGÜLEÇ: Güler yüzlü kimse, güleç yiğit

ERKAL: Yiğit kal

ERZAN: Uygun, münasip, layık

ERSEZEN: Vaktinden önce sezen kimse

ERDOĞDU: Yiğit olarak doğdu, erken doğdu

EMRE: Aşık, halk ozanı, arkadaş

ENVER: En ışıklı, en parlaki

ERGİNER: Yetişmiş, olgunlaşmış er

EFGAN: Ağlamak, feryat etmek

a'dan z'ye bebek isimleri