F harfi ile başlayan erkek isimleri

FAZIL:   Erdemli, manevi değerce üstün

FAZLI:   Fazilet sahibi

FEDAİ:   Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen korkusuz kimse

FEHAMETTİN:   Büyüklük, ululuk gösteren kişi

FEHİM:   Anlayışlı, çabuk kavrayan

FEHMİ:   Anlayışlı kişi

FELEYTUN:   Lider

FERAMUZ:   Kale muhafızı, koruyucu

FERDANE:   Tek, yalnız

FERDİ:   Bireysel, tek başına

FERHAN:   Sevinçli, mutlu

FERHAT:   Zorluklarla savaşan

a'dan z'ye bebek isimleri