G harfi ile başlayan erkek isimleri

GÖKDEMİR: Demir rengi, yeşil-mavi renk

GÖKDENİZ: Büyük mavi deniz

GÖKER: Çok yiğit

GÖKHAN: Göklerin hükümdarı

GÖKHUN: Eski Türk isimlerinden

GÖKMENALP: Mavi gözlü ve sarışın yiğit

GÖKMENER: Mavi gözlü sarışın yiğit

GÖKSAGUN: Mavi gözlü hekim

GÖKSAN: Şanı yüksek kimse

GÖKSEKİN: Gökyüzü senindir anlamında

GÖKSEVEN: Mavi seven, gökyüzünü seven

GÖKSEVER: Mavi sever, göğü sever, gökyüzünü sever

a'dan z'ye bebek isimleri