G harfi ile başlayan erkek isimleri

GIYASEDDİN: Dinin yaratılmasına yardımcı olan

GÖKTAŞ: Mavi taş, uğur

GÜRSEL: Güçlü sel, çok güçlü

GÖKTAN: Mavi şafak, mavi tan

GÜCÜM: Dayandığım şey, dayanağım, güç aldığım

GÜRKAYA: Güçlü ve de kaya gibi sert

GÜNTÜRK: Işık saçan Türk

GÜRSES: Güçlü ses

GÜRDAL: Güçlü dal

GÖKTÜRK: Bir Türk boyu

GÖNEN: Mutlu, sevinçli

GÖKSAGUN: Mavi gözlü hekim

a'dan z'ye bebek isimleri