G harfi ile başlayan erkek isimleri

GÜNAYDIN: Sabahları söylenen bir esenleme sözü, gününüz aydın olsun

GÖKHAN: Göklerin hükümdarı

GÜÇSEL: Çetin sel, zorlu sel, güçle ilgili, enerjik

GÖRGÜN: Görme yetisi olan, gören, görmüş olan, iyi gören

GÖKÇEL: Gök ile ilgili, gök rengini andıran

GÜLENER: Güler yüzlü yiğit, güleç er

GÜNAL: Kırmızı güneş

GÜLHAN: Gül gibi güzel hakan

GÜRSOY: Güçlü soy

GARABED: Liderlik yapan, öncü

GÖKSOY: Gökyüzünden gelen

GÖKER: Çok yiğit

a'dan z'ye bebek isimleri