G harfi ile başlayan erkek isimleri

GİRAN: Ağırbaşlı, sakin

GİRAY: Kırım hanı

GİRGİN: Girişken, sokulgan

GİZAY: Gizlenmiş ay, saklı ay

GİZER: Giz gibi saklanan yiğit

GİZMEN: Giz saklayan kimse, sırdaş

GOKAY: Gök ve ay gibi güzel olan

GÖĞEN: Gök, mavi, yeşillik

GÖĞÜŞ: Sarı saçlı ve mavi gözlü kimse, gökmen

GÖKALP: Gök gibi, yiğit, kuvvetli

GÖKBARAN: Gökteki güç; gök gücü

GÖKBAY: Gök yüzlü ve zengin kimse

a'dan z'ye bebek isimleri