Erkek Bebek İsimleri

ITRİ Korkuya ait

ILGAZER Ilgaz dağlarının yiğidi
IŞINER Işın saçan yiğit
IŞINSOY Aydınlık bir soydan gelen
IŞINKAN Aydın soydan gelen
IŞINBAY Aydınlık ve zengin
ILGAR Akın
IŞIKALP Işıklı yiğit
ISRA Hz. Peygamberin miraç gecesi
IRHAN Rehin koyma ya da başkaları tarafından rehin koyulma