Erkek Bebek İsimleri

VAHİD Yalnız, tek
VEFA Sözünde durma
VERGİN Verici, özverili, sevgi dolu
VEHBİ Allah vergisi, doğuştan olan
VAHA Çöl ortasında sulak ve yeşillik yer
VEYSİ Fakir, muhtaç
VURGUN Tutkun, aşık; dip sarhoşluğu
VAHDET Bir ve tek olma