V harfi ile başlayan erkek isimleri

VAHDET: Bir ve tek olma

VEHBİ: Allah vergisi, doğuştan olan

VAHDİ: Bir ve tek olmayla ilgili

VECİHİ: Soylu, asil

VEYSEL: Garibanlık

VEDAT: Sevgi, dostluk

VECDET: Zenginlik, coşku

VARGIN: Giden, varan

VAHAN: Kalkan, siper

VEFİK: Arkadaş, yoldaş

VOLKAN: Yanardağ

VEYSİ: Fakir, muhtaç

a'dan z'ye bebek isimleri