İ harfi ile başlayan erkek isimleri

İPAR: Yüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen bir çeşit dikenli otun güzel kokulu sarımtrak çiçeği

İRADE: Emir, buyruk

İRFAN: Bilme, anlama sezme gücü

İRŞAD: Doğru yolu gösteren, uyaran

İRTEK: Erken doğan, er doğmuş

İSA: Hristiyanlığın kurucusu peygamber

İSFENDİYAR: İran mitolojisinde adı geçen hükümdar

İSHAK: Hüzünlü öten bir tür kuş

İSKENDER: Tarihte fetihleriyle ünlü bir hükümdar

İSMAİL: Kutsal kitaplarda adı geçen kişi

İSMET: Haramdan ve günahtan çekinen

İSRAFİL: Dört büyük melekten biri

a'dan z'ye bebek isimleri