İ harfi ile başlayan erkek isimleri

İMDAT: Yardım dilemek, yardım istemek , yardım beklemek

İMRAN: Bayındırlık, mutluluk, bolluk, bereket

İMRE: Dost, arkadaş, ağabey

İNALKUT: İnanılır ve uğurlu kimse, uğurlu şehzade

İNALTEKİN: Güvenilir ve biricik olan, şehzade, prens

İNAN: İdare etmek gücü, yürütme

İNANÇ: Kabullenme, bağlanma

İNANIR: İnanan kişi, inanan ve güvenen kimse

İNANÖZ: İnanan kimse, özüyle inanan kişi

İNAYET: İyilik, lütuf

İNCEBEY: İnce yapılı ve soylu kişi, incelikli bey kişi

İNSEL: İnden, mağaradan çıkan sel

a'dan z'ye bebek isimleri