İ harfi ile başlayan erkek isimleri

İLDEMİR: Sağlam, kuvvetli kişi

İLDENİZ: Ülkenin denizi

İLHAMİ: İçine doğmakla ilgili

İLKAN: İran'da devlet kuran bir Türk hükümdarı

İLKAY: Ayın ilk günlerindeki hali

İLKEM: Temel kanı

İLKER: İlkle ilgili, ilk erkek çocuk

İLKİ: İlk çocuk

İLKUT: Kutlu ülke, kutlu yurt

İLSAVAŞ: Ülke için savaş

İLSAVUN: Ülkeyi savun

İLSEV: Ülkeyi sev

a'dan z'ye bebek isimleri