K harfi ile başlayan erkek isimleri

KEMAL: Olgunluk, erdem

KAAN: Hükümdar, han

KUZGUN: Bir tür karga

KESKİNER: Sert yiğit, keskin erkek

KESKİNTÜRK: Sert Türk

KÖKSOY: Kökü derinlere giden soydan olan

KUTLUBEY: Uğurlu bey

KORALP: Kor gibi, kor ateş gibi yiğit

KUTALP: İyilik getiren yiğit, uğurlu yiğit

KIVANÇER: Sevinç olan yiğit, övünç olan yiğit, sevindiren kimse

KIZILTAN: Şafak vaktinin kızıllığı

KADİM: Ayak basan, ulaşan, varan

a'dan z'ye bebek isimleri