K harfi ile başlayan erkek isimleri

KIRAT: Değer, düzey, kır renkli at

KORKMAZ: Korku bilmeyen

KUBİLAY: Moğol İmparatoru

KÖKTEN: Soylu

KURTUL: Güç bir durumdan kendini kurtar

KERAMETTİN: Bağış, ihsan ağırlama

KARAALP: Karaalp yiğit

KORAL: Sınırları bekleyen

KAYI: Osmanlıların kökeni olan Oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora

KAYAER: Kaya gibi sert ve sağlam yiğit

KIRTEKİN: Kırçıl şehzade

KUBAT: Kaba, biçimsiz

a'dan z'ye bebek isimleri