K harfi ile başlayan erkek isimleri

KUTLUTÜRK: Uğurlu Türk, kutsal Türk

KUDRET: Güç, kuvvet

KANİ: İnanan, inanmış

KINAY: Çok çalışkan

KÖKNAR: Çam türünden, yatay dallı, kerestelik bir orman ve süs ağacı

KORKUT: Büyük dolu tanesi

KUTEN: Adaletli

KÜREN: Sarı ile dolu arası bir at rengi

KIRTAY: Kır renkli at yavrusu, kır renkli tay

KUTMAN: Uğur getiren, uğurlu kimse

KATİP: Değerli çalışkan

KİPER: Canlı, yiğit

a'dan z'ye bebek isimleri