K harfi ile başlayan erkek isimleri

KERİMHAN: Cömert hükümdar

KESKİN: Kesici, kararlı, kesin

KESKİNER: Sert yiğit, keskin erkek

KESKİNTÜRK: Sert Türk

KEYAN: Büyük hükümdar

KEZER: Kahraman

KILIÇ: Uzun keskin bir bıçak, silah

KILIÇALP: Kılıç gibi keskin yiğit

KILIÇER: Kılıç gibi keskin yiğit

KINAY: Çok çalışkan

KIRAÇ: Su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak

KIRALP: Rengi kırçıl olan yiğit, kırçıl renkli yiğit, kır yiğit

a'dan z'ye bebek isimleri