M harfi ile başlayan erkek isimleri

MUNGAN: Cömert, eli açık

MUTİ: İyi kalpli, yumuşak başlı

MUTLUAY: Mutlu ve ay gibi olan

MİRAN: Beyler

MELEN: Kıraç toprak

MEHAY: Sevgini ölümsüzlüğü

MENGÜHAN: Ölümsüz kağan

MEKİN: Nüfuz sahibi, oturup yerleşen

MAHSUN: Güçlü

MUKTEDİR: Bir şeyi yapmaya gücü yeten

MELİKŞAH: Selçuk sultanı

MİSBAH: Aydınlatma, ışık

a'dan z'ye bebek isimleri