M harfi ile başlayan erkek isimleri

MENGİ: Ölümsüz, sonsuz

MENGÜALP: Ölümsüz yiğit

MENGÜÇ: Güçlü ben

MENGÜER: Ölümsüz yiğit

MENGÜHAN: Ölümsüz kağan

MENGÜTAŞ: Ölümsüz taş, bengi taş

MENGÜTEKİN: Ölümsüz şehzade

MENGÜTİMUR: Ölümsüz ve demir gibi sağlam, ölümsüz demir

MENNAN: İhsan eden, verici

MERDAN: Mertler, insanlar, erkekler, yiğitler

MERGEN: Usta nişancı

MERKÜR: Güneşe en yakın gezegen olarak bilinir

a'dan z'ye bebek isimleri