M harfi ile başlayan erkek isimleri

MANUK: Delikanlı, küçük

MENDERES: Akarsuların kıvrımları

MERT:   Cesur, yiğit, korkusuz

MAZLUM: Yumuşak, sessiz, zülüm görmüş

MUTLUHAN: İsteklerine kavuşmuş kağan

MERTKAN: Mert soydan gelen, mert

MÜÇTEBA: Seçkin, seçilmiş

MİZGİN: Müjde, müjdeli haber

MÜŞFİK: Acıyan, şefkat gösteren

MAHİR: Usta, yetenekli, becerili

MELİKHAN: Hükümdar

MARUF: Herkesçe bilinen ve tanınan kişi, ünlü

a'dan z'ye bebek isimleri