S harfi ile başlayan erkek isimleri

SUNGUN: Yetenek; eğilim; armağan edilebilecek nitelikte

SAFA: Saflık berraklık, gönül rahatlığı

SEFER: Yolculuk, savaş hali

SARPER: Güçlü, dayanıklı kişi

SORAL: Sorduktan sonra al

SAHİH: Makbul olan

SALUR: Oğuzların Üçok boyuna bağlı bir Türk kabilesi

SAYAN: Saygı gösteren, saymak eylemini yapan

SELER: Taşkın yiğit, sel gibi yiğit

SARP: Çetin, dik, ulaşılması zor

SANCAK: Kutsal bayrak, çok değerli

SÖZMEN: İyi ve güzel konuşan kimse

a'dan z'ye bebek isimleri