S harfi ile başlayan erkek isimleri

SUNGU: Sunulan şey, birine sunulan şey, bağış, armağan, sunu

SADİ: Baht açıklığı

SOYSAL: Uygar

SEYMEN: Yiğit

SARPHAN: Sarp kağan

SECEM: Yağan ilk yağmur

SONDER:   Son diyen; (mecaz olarak) son çocuk

SÖNMEZER: Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit

SEMİ: İşiten, işitme kuvveti olan

SOYTEKİN: Soyu biricik, soylu ve tek olan kimse; soylu şehzade

SERHAD: Sınır boyu

SARAL: Sararak al

a'dan z'ye bebek isimleri