S harfi ile başlayan erkek isimleri

SOYHAN:   Soyu han olan, kağan soylu

SAFFET: Saflık, temizlik

SOYALP: Soyu yiğit, soylu yiğit

SEZA: Uygun olan, yakışır olan

SAĞLAM: Dayanıklı, güçlü

SERGEN: Raf, vitrin, yorgun

SARAN: Kuşatan, örten, çevreleyen

SÜHA: Büyükayı takım yıldızının en küçük yıldızı

SIDAR: Dayanıklı, güçlü

SEMAVİ: Sema ile ilgili anlamının yanında, semaya mensup diye de bilinir

SELMAN: Özgür, hür

SANVER: Ününü ver

a'dan z'ye bebek isimleri